Akreditasyonlarımız

 

hyb TSE(http://www.tse.org.tr/) tarafından imalat ve hizmet sektörüne danışmanlık yapabilirlik yetkinliğini TS 13078-TS 13082 standartlarına uyarak belgelendirmiştir. Türkiye de bu belgelere sahip ilk danışmanlık şirketlerindendir. TSE-HYB-13078-1382-DANISMANLIK-YETKINLIGI
 kosgeb  KOSGEB tarafından danışmanlık alanından akredite edilmiştir. Yapılan danışmanlıkların belirli bir kısmını KOSGEB karşılamaktadır.
ebrd EBRD, Türkiye’nin Avrupa ile ekonomik entegrasyon düzeyinin daha da yükseltilmesini ve güney ve doğu Akdeniz ülkeleriyle ticaret bağlarının güçlendirilmesini desteklemek amacıyla kobilere danışmanlık desteği için hibe vermektedir. EBRD tarafından danışmanlık alanında akredite edilmiştir.
fka Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. FKA tarafından danışmanlık alanında akredite edilmiştir.
Bize Ulaşın

Şu an dışarıdayız mesaj gönderiniz en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Sohbete giriş için tıkla