09 Ara 2020

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin yönetimi

0 Yorum

Sürdürülebilirlik kavramını hayatımızda sürekli kullanmaktayız. Birçok kişi anlamaya çalışmakta ve yaşanılan deneyimlerle daha çok anlamlandırmaya başlamaktadır. Bu kavrama büyük ilgi verdır. Bu ilgi hergeçen gün artmaktadır. Başta işletmelerde dile getirilmektedir. İşletmelerde varlıkların devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla sürdürebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Özdemir ve Pamukçu(2016), kurumsal sürdürülebilirliği, işletmelerin kurumsal ve yatırım stratejilerini iyi bir şekilde uygulamalarını sağlayarak cari ve gelecekteki paydaşlarının bilgi gereksinimlerini karşılayan bir kavram olarak tanımlamışlardır. İşletme faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler ayrılmaz bir parçadır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde yapılandırılması,
işletmelerde içselleştirilme yapılarak mümkün kılınabilir. Sürdürülebilirliğin yönetilebilmesi, var olan durumun tespit edilebilmesi için sürdürülebilirlik öncelikle ölçümlenebilir ve izlenebilir hale getirilmelidir (Çalışkan, 2012).
Sürdürülebilir kalkınma gerek kamu sektörü gerekse özel sektör açısından önemi sürekli artan bir konu olarak görülmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik konusunda işletmelerin karşı karşıya geldikleri problemlerin temelde, ekonomik ve yönetim kaynaklı olduğu görülmektedir. Ekonomik
sorunlar, üretim faktörlerinin hem yetersizliği ve etkin kullanılamaması hem de verimsizliği olarak meydana gelmektedir. Yönetimsel sorunlar ise, temel de işletme içinde
iletişim problemlerinden ve yönetim etkinliğinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
İşletmelerin rekabet problemleri ise, ekonomik, yönetimsel ve hukuki bir özellik taşımaktadır. Kurumsal sürdürülebilir kalkınma faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Tokgöz ve Önce, 2009):
1. Maliyet Tasarrufları,
2. Sermaye Kaynaklarına Ulaşılmasında Kolaylık,
3. Sektörel Standartların Belirlenmesinde Etkinlik,
4. Kurumsal İtibarin Güçlendirmesi,
5. Pazar Avantajları,
6. Etik Değerlere Duyarlı Yatırıcıları Cezbetme
Şimdi ise buna ek olarak PAYDAŞ KATILIMI ve paydaşların yönetimi paydaşlarla yönetim öne çıkmaktadır.
Topluma ve doğaya saygılı faaliyetler yürütmeyi sürdürülebilirlik anlayışının temeline yerleştiren şirketler ve kurumlar ; sosyal, etik, ekonomik ve çevresel alanlardaki paydaş beklentilerini başlıca yol gösterici olarak görmekte ve bu alandaki riskleri fırsatlara çevirme yollarını aramaktadırlar.
Sürdürülebilirlik kavramının yeni ekonomik arayış içerisinde önemli bir role sahip olduğu, işletmelerin gelişim ve devamlılıkları adına önemli bir konum işgal ettiği, kâr elde etmenin yani sıra kurumsal sorumluluğun gerçekleştirilmesinde özellikle faaliyetlerden kaynaklı
çevresel ve toplumsal risklere karşı strateji geliştirilmesi amacıyla sürdürülebilirlik ölçütlerinin dikkate alındığı görülmektedir. Peki ben sürdürülebilirlik için ne yapmalıyım? Bu kurumda bu işletme de… diyorsanız yeni gelişim ve değişim projelerini konuşmalıyız.

[yukarı]
Bize Ulaşın

Şu an dışarıdayız mesaj gönderiniz en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Sohbete giriş için tıkla