Hizmet anlayışımız

Kurumsal vizyon ve misyon ifadesinde hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli göstergesi müşteri memnuniyeti ve sürekliliğidir. Bunun belirleyici unsurları ise ;

 Hizmeti veren kadroların niteliği,
 Müşteri ile etkin iletişim,
 Proje yönetimi yaklaşımı,
 Fiyattır.

Bu gerçeğin ışığında; hizmeti veren kadrolarımıza, istihdam aşamasından başlayarak iş kariyerleri boyunca müşterinin memnuniyetini sağlayıcı yönde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek;

Müşterilerimizle; ilk görüşmeden başlayarak tüm hizmet süresince ve sonrasında etkin iletişim sağlayacak alt yapıyı tesis etmek ve devamlılığını sağlamak;

Hizmetin zamanında ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte tamamlanması büyük ölçüde proje yönetiminin etkinliğine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle uluslararası kabul gören normlarda proje yönetimi gerçekleştirmek;

Fayda-Maliyet perspektifinde hem rekabetçi hem de hizmetin tam karşılığı olabilecek bir fiyatlandırma politikası geliştirerek müşteriler nezdinde tercih edilir olmak;

Müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları üzerine odaklanarak sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek hizmet kalitesi politikamızdır.

Bize Ulaşın

Şu an dışarıdayız mesaj gönderiniz en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Sohbete giriş için tıkla