Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Hızlı bir değişim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tüm yapılanmalarını günümüz çağına adepte edebilmek için değişiyor. Kamuoyuna karşı tutumlarını yeniden sorguluyorlar. Çoğu küçük veya büyük kuruluş, var oluş gerekçesini yeniden gözden geçiriyor.

Adına ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ dediğimiz ve tüm bu değişimlerin oluşmasını sağlayan kavram, baş döndürücü bir hızla ilerlerken yeni ihtiyaçları ve istekleri de beraberinde getiriyor.

BİLGİ ve İLETİŞİM”; bu iki kavramı beraber kullanan kurumlar, daima dünyanın önde gelen sorunlarına dikkatleri çekmek, bu sorunlar konusunda bireyleri bilinçlendirmek ve çözüm stratejileri oluşturmakta bir adım önde yer alıyor.

‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ çerçevesinde Sağlık, Eğitim, Çevre vb. toplumsal sorunlara karşı somut projeler üretmek, kurumlara ve kuruluşlara iletişim danışmanlığı yapmak amacıyla bir yolculuğa çıkıyoruz.

Yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri de Karbon Dengeleme (Karbon Nötr ) faaliyetleri konusunda kuruluşunuzu bilgilendirmek .10 yıllık danışmanlık konusundaki birikimimiz ve yaptığımız stratejik ortaklıklarla işletmelerinizde hesaplayacağımız Karbon Emisyonlarınızı da tüm dünyadaki karbon tutunum projelerinde nötürleştireceğiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir ?

EUCONS Kurum ve Kuruluşların;

Toplumun çevresel, ekonomik ve sosyal kaygılarını kendi istekleriyle faaliyetlerinin paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi,

Tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alınması, uygulamasıdır.

Bireysel ya da kurumsal anlamda toplumsal bir soruna odaklanmayan, belirli ve yönetilebilir bir süreci kapsamayan, sürdürülemeyen, tüm kurum çalışanları ve yönetimi tarafından benimsenmemiş, katılımı olmayan, ölçülemeyen ve en önemlisi kalıcı değer ve fayda üretmeyen uygulamalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamı içinde değerlendirilemez.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinde Amaç

EUCONS’un, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerindeki amacı;

Toplumsal sorumluluk/toplumsal fayda sağlamak, Kurumsal itibara katkı sağlamak, Marka sadakatini arttırmak, Bilinirliği ve görünürlüğü arttırmak, İmaj değiştirmek/güçlendirmek

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Seçim Unsurları
  • Seçilen konunun hedeflere uygunluğu
  • Toplumsal farkındalık yaratabilmesi
  •  Marka vaadi ile örtüşmesi
  •  Toplumun istediği ve beğendiği konuları içermesi
  •  Projenin hedef kitleye ulaşabilirliği
  •  Dezavantajlı gruplara yönelik konular olması
  •  Rakip kurum projelerinin önüne geçebilmesi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kriterleri

Kurum ve kuruluşların KSS Projeleri kurumsal politika ve hedeflerine uygun olacak şekilde planlanmalıdır.

Bu kriterleri sağlamak için;

– Yönetim ve Kurumsal İletişim Birimlerini bilgilendirmek,

– KSS’yi başarılı biçimde uygulayabilmeleri için çalışanları eğitmek,uygulamalara katılımını sağlamak,

– Mevcut oluşumların kurum KSS stratejisine göre yeniden yapılanmasına destek vermek,

– Kuruma özgü KSS Projelerini hazırlayarak uygulamaya koymak,

– Ödüller ve Standartlar için başvuruları yapmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşbirliği İlkeleri

Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek isteyen kuruluşlardan öncelikle;

Yasalara, çevresel ve toplumsal değerlere duyarlı davranmaları,

Bilgi ve iletişime açık olmaları,

Bölgesel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamaları,

Üretim,dağıtım, satış sonrası hizmet ve faaliyetlerde çevre ile sosyal değerlerin korumasına özen göstermeleri,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini kabullenmeleri,

Uygulamaları,istihdam ve hizmet alımı gibi kurumsal iç ve dış ilişkilerinin bütününde aynı davranış biçimini sergilemeleri ,

beklenmektedir.

Ülkemiz kazanırken katkılarımızdan oluşan mutluluğu, onurunu yine birlikte yaşayacağız.

Çıkacağımız bu uzun yolculuğa sizleri de davet ediyor, tüm destek ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Funda YALÇINSOY
Eucons Danışmanlık Genel Müdürü

Bize Ulaşın

Şu an dışarıdayız mesaj gönderiniz en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Sohbete giriş için tıkla